“Rock It” by Da Mouth (大嘴巴)

Song Title: Rock It
Artist: Da Mouth (大嘴巴)
Album: One Two Three (万凸3)
Year: 2010

 

(*) 現在就Rock it Rock it Rock it Rock it 不感冒
Xian zai jiu Rock it Rock it Rock it Rock it bu gan mao
Right now, rock it, rock it, rock it, rock it, you won’t catch a cold
Rock Rocket帶你跑 Rock Rocket帶你跳
Rock Rocket dai ni pao Rock Rocket dai ni tiao
Rock rocket will get you running, rock rocket will get you jumping
現在就Work it Work it Work it Work it不怕老
Xian zai jiu work it work it work it work it bu pa lao
Right now, work it, work it, work it, work it, don’t be scared of getting old
Work work it 領風潮 Work Work it 領風騷 Rock it!
Work work it ling feng chao work work it ling feng sao rock it!
Work work it, take the lead, work work it, lead the way, rock it!

(**) 現在就喊action! 快來浪費精神
Xian zai jiu han action! kuai lai lang fei jing shen
Right now, shout “Action!” C’mon, let’s waste energy
快來浪費時間 在你愛的每一刻
Kuai lai lang fei shi jian zai ni ai de mei yi ke
C’mon, let’s waste time loving every moment
現在就要action! 快來揮霍青春
Xian zai jiu yao action! kuai lai hui ting qing chun
Right now, we need action! C’mon, let’s squander our youth
快來揮霍現在 在你愛的每個人
Kuai lai hui ting xian zai zai ni ai de mei ge ren
C’mon, let’s squander the present with everyone you love

你的皮外套 舊得有味道
Ni de pi wai tao jiu de you wei dao
Your leather jacket has an old smell
你的懶屁股 卻在等待發酵
Ni de lan pi gu que zai deng dai fa xiao
Your lazy ass, however, is waiting to ferment
只剩下一秒 卻還要喊口號
Zhi sheng xia yi miao que huan yao han kou hao
There’s only a second remaining, but you still want to shout empty words
今天的決心 明天就會落跑
Jin tian de jue xin ming tian jiu hui luo pao
Today’s determination will run away tomorrow

瞬間狂熱 多麼美好 馬上用熱情讓她燃燒
Shun jian kuang re duo mo mei hao ma shang yong re qing rang ta ran shao
An instant frenzy, how beautiful, I’ll use my passion to make her burn
瞬間感動 多麼美妙 馬上用腦把她再套牢
Shun jian gan dong duo mo mei miao ma shang yong nao ba ta zai tao lao
An instant move, how wonderful, I’ll use my brain to captivate her

(*,**)

態度算不算濃烈 加了濃縮的Latte
Tai du suan bu suan nong lie jia le nong suo de latte
Is my attitude too strong? I added a concentrated latte
下一杯清理瞌睡 Action!
Xia yi bei qing li ke shui Action!
Finishing off the next glass, I’ll be sleepy, action!
大無限創意發揮 Ninja也穿太空裝
Da wu xiang chuang yi fa hui Ninja ye chuan tai kong zhuang
With boundless creativity, ninjas can also wear space suits
都會實現只要我 Action!
Dou hui shi xian zhi yao wo Action!
It’ll all be realized if I yell “Action!”

瞬間狂熱 多麼美好 馬上用熱情讓她燃燒
Shun jian kuang re duo mo mei hao ma shang yong re qing rang ta ran shao
An instant frenzy, how beautiful, I’ll use my passion to make her burn
瞬間感動 多麼美妙 馬上用腦把她再套牢
Shun jian gan dong duo mo mei miao ma shang yong nao ba ta zai tao lao
An instant move, how wonderful, I’ll use my brain to captivate her

管你是解析多高 管你是馬褂長袍
Guan ni shi jie xi duo gao guan ni shi ma gua chang pao
It doesn’t matter if you’re high-def or traditional clothing
時間都不寬饒 時間都不寬饒
Shi jian dou bu kuan rao shi jian dou bu kuan rao
Time waits for no one, time waits for no one
不要牽托 馬上去高空彈跳
Bu yao qian tuo ma shang qu gao kong dan tiao
You don’t have to cling to comforts, we’re gonna go bungee jumping
感受每一分一秒 一分一秒
Gan shou mei yi fen yi miao yi fen yi miao
Feel every minute, every second, every minute, every second

(*,**)

過了3分20秒 很有feel 快下標
Guo le san fen ar shi miao hen you feel kuai xia biao
After three minutes and twenty seconds, you’ll really start to feel the symptoms
讓行動力都發動 限量版 都入手
Rang xing dong li du fa dong xian liang ban du ru shou
Let the motions begin, the limited edition is starting

Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!
Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!
Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!
Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!
Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!
Rock it! Don’t stop it! Rock it! Don’t stop it!

Blog Stats

  • 250,966 Views